Saturday, 20 March 2010

We Got Brain

Manusia ada dua anugerah Jiwa dan Jasad Kedua dua nya memerlukan satu sama lain. Jiwa tidak boleh berpindah dari satu jasad kepada jasad yang lain. Jiwa hanya kekal di Jasad yang memberikan respon yang diciptakan untuknya. Dalam Jasad itu ada tiga jenis jiwa Selaras dengan gambaran tiga kehidupan di Planet Bumi iaitu tumbuh tubuhan, Haiwan dan manusia.Jiwa tumbuh tubuhan ialah jiwa pemakanan. Tugas nya hanya untuk makan minum dan membiak. Jiwa haiwan ialah jiwa perasa, dari perasaan itu lahir keinginan nafsu dan seterus nya bergerak untuk bertindak. Jiwa manusia pula sangat istimewa dan keistimewaan itu ialah akal.

WE GOT BRAINTHE SYSTEM

===================================

The Key To Your Success